IOB-Update
Beeld: ©ILO, Shutterstock

IOB-Update 01, juli 2021

Eerste IOB-Update

IOB lanceert IOB-Update om u op de hoogte te houden van nieuw gestarte en recent gepubliceerde IOB-onderzoeken, van de voortgang binnen lopend onderzoek, activiteiten en andere ontwikkelingen bij IOB. U ontvangt deze IOB-Update omdat u bent opgenomen in ons relatiebestand op basis van eerdere onderzoeken of activiteiten en omdat wij denken dat deze informatie relevant is voor uw werk en/of de organisatie waarin u werkt. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van de IOB-Update (ongeveer vier maal per jaar), dan kunt u zich onderaan de IOB-Update afmelden.

Peter van der Knaap wordt nieuwe directeur IOB

Peter van der Knaap start op 1 september als directeur Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee wordt hij verantwoordelijk voor een onafhankelijke evaluatie van beleid en uitvoering van alle beleidsterreinen die vallen binnen de begrotingscategorie Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).

Dr. Peter van der Knaap

Peter van der Knaap

Nieuw onderzoek gestart: Opvang in de Regio Syrië

De Terms of Reference (ToR) Evaluation of Development Approaches to Forced Displacement in the Syria Region beschrijft het onderzoek dat IOB uitvoert naar het Nederlandse Opvang in de regio-beleid in Libanon, Jordanië en Irak. Doel is om lessen te trekken uit de respons op langdurig gedwongen ontheemding en om aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling van toekomstig beleid en de uitvoering daarvan. Deze ToR is in het Engels.

Lopend onderzoek – Opvang in de regio rond Syrië

Beeld: ©Shutterstock

​​Literatuurstudie over lokale humanitaire actie afgerond

IOB heeft de Humanitarian Policy Group (HPG) en Humanitarian Advisory Group (HAG) opdracht gegeven om een ​​literatuurstudie uit te voeren over lokale humanitaire actie. Deze nu afgeronde Engelse literatuurstudie ondersteunt de lopende evaluatie van humanitaire hulp aan Nederland, financiering en diplomatie tussen 2015 en 2020.

Resultaten — Literatuurstudie naar de bevordering van lokaliseren in humanitaire hulp

Refugees Fled Kule Refugee Camp Ethiopia
Beeld: ©Shutterstock

Start evaluatie BZ-beleid internationale rechtsorde

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het internationale rechtsordebeleid. IOB start met een evaluatie van het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken tussen 2015 en 2021 voor de versterking van de internationale rechtsorde. Welke resultaten zijn behaald en welke lessen kunnen hieruit worden getrokken voor het formuleren en implementeren van toekomstig beleid?

Internationale rechtsorde
Beeld: ©Adobe Stock

Aandacht in Trouw voor evaluatie ontwikkelingswerk

Dagblad Trouw besteedde aandacht aan de evaluatie van ontwikkelingswerk.  Zestien wetenschappers van tien Nederlandse instellingen willen dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van ontwikkelingsprojecten. In het artikel wordt verwezen naar IOB-onderzoek.

Evaluatie ontwikkelingswerk in dagblad Trouw

Beeld: ©AP Photo - Tomas Munita

Privacyverklaring

De privacyverklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u hier lezen.