Bevordering van lokaliseren in humanitaire hulp

Literatuurstudie

Ga naar rapport
Refugees Fled Kule Refugee Camp Ethiopia
Beeld: ©Shutterstock

Resultaten — Literatuurstudie naar de bevordering van lokaliseren in humanitaire hulp

IOB heeft de Humanitarian Policy Group (HPG) en Humanitarian Advisory Group (HAG) gevraagd een literatuurstudie te doen naar lokalisering binnen het humanitaire systeem. De studie doet een aantal strategische aanbevelingen voor Nederland en andere donoren op basis van bestaand onderzoek en evaluaties in de humanitaire sector. Deze literatuurstudie is onderdeel van de bredere evaluatie naar het Nederlandse humanitair beleid van 2015 tot 2021.

Inleiding

Om goed en uitvoerbaar beleid te maken, blijft het voor donoren en de bredere humanitaire sector van groot belang te begrijpen hoe lokale oplossingen de effectiviteit en efficiëntie van de humanitaire respons op crises kunnen versterken. Critici wijzen op een humanitair systeem dat niet langer voldoet en wordt gedomineerd door internationale actoren. Deze kritiek leidde tot verschillende internationale initiatieven en afspraken, waaronder de Grand Bargain, die verandering teweeg moeten brengen en ongelijkheden in het systeem moeten aanpakken. Daarbij gaat het ook om onvoldoende erkenning voor het belangrijke aandeel dat lokale actoren hebben in het bieden van humanitaire hulp. Donoren hebben een essentiële rol in het tot stand brengen van effectief beleid ter stimulering van meer lokaal geleide humanitaire hulp. Echter, door onvoldoende bewijs over de mogelijke effecten van meer lokale humanitaire respons en een aanhoudende machtsongelijkheid tussen internationale en lokale actoren, zijn de meeste donoren er tot dusver niet in geslaagd strategisch beleid te ontwikkelen om lokalisering binnen de humanitaire wereld verder te bevorderen.

Deze literatuurstudie is gebaseerd op een systematische evaluatie van bestaand onderzoek op het gebied van lokalisering binnen de humanitaire sector. De studie doet op basis van deze literatuur specifieke aanbevelingen aan donoren hoe zij kunnen bijdragen aan de bevordering van meer lokaal geleide humanitaire hulp.

Centrale vraag

Welke meerwaarde heeft het lokaliseren van humanitaire hulp voor het nastreven van Nederlandse beleidsdoelen en wat zijn effectieve manieren voor Nederland, als donor en als diplomatieke actor, om lokale humanitaire crisisrespons te bevorderen?

Strategische aanbevelingen 

Strategische aanbevelingen voor donoren en diplomatieke actoren: