Less Pretension, More Realism

Evaluatie Wederopbouw- en SPCC-programma's en ARC-tenderproces

Naar rapport
Afghaanse werken in een bakstenenfabriek
Beeld: ©AP Photo - Tomas Munita

Resultaten – Evaluatie Wederopbouw- en SPCC-programma's en ARC-tenderproces

Het IOB-rapport 'Less Pretension, More Realism' bevat lessen en aanbevelingen ter verbetering van programma’s gericht op het behalen van duurzame resultaten voor kwetsbare gemeenschappen in onveilige situaties.

Het Wederopbouwprogramma (2012-2015) en het Strategische Partnerschappen Chronische Crises programma (SPCC, 2014-2016) waren twee belangrijke componenten binnen het speerpunt Veiligheid & Rechtsorde. Via deze programma's voerden verschillende Nederlandse en internationale ngo's 36 projecten uit in 24 landen. Het gezamenlijke budget was ongeveer EUR 154 miljoen. Deze evaluatie onderzocht de effectiviteit van beide programma's. Daarnaast keek de evaluatie naar de tenderfase van het daaropvolgende Addressing Root Causes programma (ARC, 2016-2021).

Centrale vraag

Zijn de Wederopbouw- en SPCC-programma’s effectief geweest, en hoe kunnen programma’s die gericht zijn op het aanpakken van conflict en onveiligheid worden verbeterd?

Conclusies

De belangrijkste bevinding uit de evaluatie is dat de Wederopbouw en SPCC-programma’s tastbare resultaten hebben opgeleverd op output niveau (zoals opgezette vredescomités en infrastructuur), maar dat de resultaten op outcome en impact niveau op de langere termijn beperkt bleven tot individuele gevallen of slechts op lokale schaal zichtbaar waren.

De resultaten waren niet altijd duurzaam; slechts in enkele gevallen was een verbetering te zien in de (sociaal)economische ontwikkeling of op het gebied van conflictpreventie en veiligheid op dorps of (sub)nationaal niveau. Dit is slechts voor een deel toe te schrijven aan de complexe en dynamische omgevingen waarin de programma’s zijn uitgevoerd, gekenmerkt door geweld, politieke onrust en economische problemen. De bevindingen beschrijven aanvullende verklaringen.

Bevindingen

Aanbevelingen