Evaluatie Nederlandse beleid voor humanitaire hulp – Trust, risk and learn

Nederland verleent hulp aan mensen die getroffen zijn door een humanitaire crisis. Dat gaat om zowel financiële steun aan humanitaire organisaties als om politieke en diplomatieke initiatieven om internationale noodhulp mogelijk te maken.
IOB heeft de Nederlandse inzet op dit gebied voor de periode 2015-2021 geëvalueerd. Het onderstaande rapport en de samenvatting daarvan zijn in het Engels.

Bijlagen