Terms of Reference – Evaluatie van het Nederlandse beleid voor humanitaire hulp 2015-2021

IOB evalueerde de resultaten van het Nederlandse beleid voor humanitaire hulp. Deze Terms of Reference (ToR) beschrijft hoe er te werk is gegaan bij dit onderzoek en gaat in op de aanleiding, onderzoeksvragen en methodologie. Op het moment van schrijven werd uitgegaan van de periode 2015-2020. Gedurende het onderzoek is dit verbreed naar de periode 2015-2021.
Het document is in het Engels.