Deelstudie – Desk review naar de effectiviteit van partners en financieringsrelaties

IOB onderzocht de resultaten van het Nederlandse humanitaire beleid sinds 2015. Aan deze evaluatie liggen een aantal deelstudies ten grondslag. De onderliggende deelstudie heeft betrekking op de effectiviteit van humanitaire partners en de manier waarop Nederland met hen samenwerkt. Het is een desk review waarbij onderzoeksvragen zijn beantwoord op basis van bestaande evaluaties, reeds beschikbaar onderzoek en beleidsdocumenten.
Het rapport is in het Engels.

In het onderzoek naar de effectiviteit van partners en financieringsrelaties is ook veldonderzoek verricht naar de humanitaire crises in Syrië, Jemen en Zuid-Soedan. Deze landenstudies werden in opdracht van IOB uitgevoerd door MDF met behulp van consultants uit de regio en landen zelf.

De desk review werd in opdracht van IOB uitgevoerd door Herma Majoor. De visies in het document zijn die van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van IOB.