Deelstudie – Casestudies naar de effectiviteit van partners en financieringsrelaties

In het kader van een bredere evaluatie van het Nederlandse humanitaire beleid, is aandachtig gekeken naar de effectiviteit van partners en financieringsrelaties. Daarbij is veldonderzoek verricht naar de humanitaire crises in Syrië, Jemen en Zuid-Soedan. Dit zijn de plekken die veel aandacht vragen van de humanitaire diplomatie en waar een groot deel van het humanitaire budget werd uitgegeven.
De rapporten zijn in het Engels.

Naar de effectiviteit van partners en financieringsrelaties is eveneens een desk review uitgevoerd. Daarbij zijn onderzoeksvragen beantwoord op basis van bestaande evaluaties, reeds beschikbaar onderzoek en beleidsdocumenten.

In opdracht van IOB voerde MDF de landenstudies uit. De visies in het document zijn die van de auteur(s) en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van IOB.