Rapport – Periodieke rapportage internationaal klimaatbeleid 2016-2022

Door de wereldwijde klimaatproblematiek staan de armste mensen in de minst ontwikkelde landen onder druk. Zij worden het zwaarst getroffen maar hebben ook de minste middelen tot hun beschikking om hiermee om te gaan. Nederland zet daarom binnen ontwikkelingssamenwerking in op klimaat. IOB heeft dit Nederlandse internationale klimaatbeleid nu geëvalueerd voor de periode 2016-2022.
Het rapport is in het Nederlands. Daarnaast is een aparte samenvatting in het Engels beschikbaar.