Beleidsdoorlichting Europees Nabuurschapsbeleid

In deze beleidsdoorlichting evalueert IOB hoe Nederland in de periode 2011-2017 heeft bijgedragen aan het ENB, en in hoeverre deze bijdrage als bevorderlijk kan worden beschouwd voor de effectiviteit en coherentie van het EU-beleid.

Het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) is het belangrijkste kader voor de samenwerking tussen de Europese Unie en zestien van de haar omringende landen in Oost-Europa, de Zuidelijke Kaukasus, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het buitenlandse beleid van de Unie, waarmee de Unie haar belangen nastreeft en haar waarden op het gebied van democratie, rechtsstaat en mensenrechten uitdraagt.

Als een van de lidstaten oefent Nederland op verschillende manieren invloed uit op het ENB, onder andere via agendering, beleidsformulering en uitvoering.