Literatuurstudie – Assessing European Neighbourhood Policy

Deze literatuurstudie bespreekt ten eerste de factoren die in de literatuur worden gegeven ter verklaring van de mate van effectiviteit van het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB), zoals conditionaliteit, het dilemma van waarden versus belangen, en de rol van derde landen.
Ook gaat de studie in op de verschillende aspecten van coherentie, bijvoorbeeld tussen de EU en haar lidstaten en de EU-instellingen onderling.
Tot slot bespreekt de studie hoe de jongste herziening van het ENB (november 2015) zich verhoudt tot de inzichten die uit de literatuur naar voren komen.