Terms of Reference – Beleidsdoorlichting Europees Nabuurschapsbeleid

De beleidsdoorlichting heeft betrekking op beleidsdoelstellingen 2.5 en 3.2 van de BZ-begroting. Het onderzoek gaat over de Nederlandse bijdrage aan een effectief, efficiënt en coherent buitenlands beleid van de Europese Unie. Het onderzoek richt zich daarbij op het Europees Nabuurschapsbeleid. Hiermee beoogt de Unie stabiliteit, veiligheid en welvaart te creëren in de ‘ring rond Europa’.