Een beleidsdoorlichting is een synthese-onderzoek naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van 1 of meer beleidsartikelen van de Rijksbegroting.

Bekijk alle beleidsdoorlichtingen die de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (voorheen: Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie) (IOB) heeft uitgevoerd op het terrein van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.