Inconvenient Realities

Evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in fragiele contexten en conflictgebieden

Naar rapport
Gewapende mannen in jeep in Abyei
Beeld: ©UN Photo/Stuart Price

Resultaten – Nederlandse bijdrage aan stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in fragiele contexten

IOB heeft de gecombineerde Nederlandse inzet ter bevordering van stabiliteit in fragiele contexten en conflictgebieden geëvalueerd. Het doel van het beleid was om de vicieuze cirkel tussen (etnische) spanningen, gewapende conflicten, instabiliteit en zwak bestuur te doorbreken. De evaluatie is gericht op de periode 2015-2022 en kijkt naar diplomatieke inspanningen, ontwikkelingssamenwerking, en militaire interventies.

Achtergrond

De analyse die ten grondslag ligt aan het Nederlandse beleid, is dat fragiliteit een last is voor mensen die in deze situatie leven en dat, tegelijkertijd, fragiliteit een mogelijke veiligheidsdreiging kan vormen voor Europa en Nederland. Met name fragiele en door conflict geteisterde landen hebben de grootste moeite om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN te halen. En dat terwijl in 2022 een kwart van de wereldbevolking, en driekwart van de wereldbevolking in extreme armoede, in fragiele contexten en conflictgebieden leefde. 

Het bevorderen van stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in fragiele contexten is één van de speerpunten van het Nederlandse buitenlandbeleid. Ontwikkelingssamenwerking heeft zich in de loop der jaren steeds meer gericht op fragiele contexten, en de uitgaven voor stabiliteit, veiligheid en rechtsorde bedroegen in totaal 2,7 miljard euro voor de periode 2015-2021. Nederland wil met interventies bijdragen aan ‘legitieme stabiliteit’ en een verbeterd ‘sociaal contract’, om daarmee de grondoorzaken van gewelddadige conflicten, terrorisme, irreguliere migratie en armoede aan te pakken.

Voor deze evaluatie heeft IOB casestudy's uitgevoerd naar Afghanistan, Mali en Zuid-Soedan. Naast primaire datacollectie in die drie landen, interviews en literatuuronderzoek, baseert de evaluatie zich op een meta-review van alle evaluatieve literatuur over interventies gericht op ontwikkeling en stabilisatie in Afghanistan, Zuid-Soedan en Mali.

Centrale vraag

In hoeverre heeft Nederland bijgedragen aan stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in fragiele contexten, en welke lessen kunnen daaruit worden getrokken voor beleid en uitvoering?

v.l.n.r.: Zonsondergang Soedan, politiepatrouille van de UN in Mali, en MINUSMA patrouille bij landingsbaan in Kidal
Beeld: ©UN Photo/Fred Noy/Gema Cortes/Marco Dormino

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies uit de evaluatie worden hieronder kort toegelicht.
Ze worden uitgebreid behandeld in het onderzoeksrapport

Conclusie 1:

Nederland heeft bijgedragen aan positieve resultaten op lokaal niveau en in technische sectoren, maar deze resultaten hebben de vicieuze cirkels van geweld en instabiliteit in Afghanistan, Mali en Zuid-Soedan niet doorbroken.

Conclusie 2:

Er zitten beperkingen aan de maakbaarheid van de samenleving in fragiele contexten, en er zit een gat tussen de beleidsambities van het ministerie enerzijds en haar invloedssfeer anderzijds.

Conclusie 3:

Interne politieke en institutionele barrières hebben het ministerie belemmerd om op een geïntegreerde manier te werken, en om de programma’s en het beleid aan te passen aan veranderende contexten.

Conclusie 4:

Er is te weinig aandacht voor conflictsensitiviteit en ‘do-no-harm’ in fragiele contexten.

v.l.n.r.: Lerares voor de klas in een meisjesschool in Afghanistan, ondergelopen huizen na overstroming in Zuid-Soedan, en pantservoertuig in Timboektoe
Beeld: ©IOB/Rens Willems; AFP/Sanaullah Seiam; UNPhoto/Blagoje Grujic

Aanbevelingen

Hieronder wordt de hoofdaanbeveling geformuleerd. Als aanvulling hierop, zijn nog zes overige aanbevelingen geformuleerd. Deze hebben als doel concrete strategieën te bieden. Ook deze aanbevelingen worden in hun geheel beschreven in het rapport.

Activiteiten

IOB organiseert naar aanleiding van deze evaluatie twee evenementen:

  • 5 september 2023, publieke presentatie in Den Haag (voertaal Nederlands).
    Hiervoor zijn veel aanmeldingen voor geweest. U kunt zich nog registreren voor de wachtlijst.
  • 5 oktober 2023, online presentatie (voertaal Engels, met vertaling in het Frans).
    U kunt zich hier registreren.