Rapport – Evaluatie van de Nederlandse klimaatdiplomatie 2018-2021

Nederland voerde in de jaren 2018-2021 internationaal campagne in aanloop naar de COP26. Het doel van deze campagne was de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en andere landen aan te sporen tot versnelde klimaatactie. Nu deze campagne is afgelopen, heeft IOB deze geëvalueerd.
Het rapport is in het Engels. Daarnaast is een Nederlandstalige samenvatting beschikbaar.