Evaluatie Wederopbouw- en SPCC-programma's en ARC-tenderproces – Less Pretension, More Realism

Het Wederopbouwprogramma (2012-2015) en het Strategische Partnerschappen Chronische Crises programma (2014-2016) waren twee belangrijke componenten binnen het speerpunt Veiligheid & Rechtsorde. Via deze programma's voerden verschillende Nederlandse en internationale ngo's 36 projecten uit in 24 landen. Het gezamenlijke budget was ongeveer EUR 154 miljoen. Deze evaluatie onderzocht de effectiviteit van beide programma's. Daarnaast keek de evaluatie naar de tenderfase van het daaropvolgende Addressing Root Causes programma (2016-2021).

Het IOB-rapport bevat lessen en aanbevelingen ter verbetering van programma’s gericht op het behalen van duurzame resultaten voor kwetsbare gemeenschappen in onveilige situaties.

De hoofdvraag van de evaluatie luidt:
Zijn de Wederopbouw- en SPCC-programma’s effectief geweest, en hoe kunnen programma’s die gericht zijn op het aanpakken van conflict en onveiligheid worden verbeterd?