Less Pretension, More Realism

Evaluatie Wederopbouw- en SPCC-programma's en ARC-tenderproces

Naar rapport
Beeld: ©AP Photo - Tomas Munita

Na publicatie rapport Less Pretension, More Realism

Wat is er gebeurd na publicatie van 'Less Pretension, More Realism: An evaluation of the Reconstruction Programme (2012-2015), the Strategic Partnerships Chronic Crises Programme (2014-2016) and the Addressing Root Causes Tender Process'?

De beleidsreactie (PDF, 82 KB) is bij de publicatie van het rapport meegezonden. Het rapport is besproken tijdens het AO maatschappelijk middenveld op 7 november 2019.

Na publicatie volgden verschillende interne presentaties, onder meer bij DSH, DAF, BIS en DGIS.
Naar aanleiding van het rapport zijn DGIS-breed diverse trajecten gestart voor het tegengaan van fragmentatie, het versterken van het leervermogen, en het verbeteren van de kwaliteit van projectbeheer door het ministerie.

Na publicatie zijn ook externe presentaties gegeven. Zo is het rapport besproken tijdens de jaarlijkse conferentie van het Kennisplatform Veiligheid en Rechtsorde (KPSRL) op 10 oktober 2019, bij de IDEAS-conferentie in Praag, en zijn er verschillende workshops en discussies geweest met NGOs.