Terms of Reference – Evaluatie publiek-private samenwerking op het gebied van handelsbevordering

Deze Terms of Reference (ToR) betreft de evaluatie van de publiek-private samenwerking (PPS) ten behoeve van handelsbevordering. De ToR beschrijft voor de periode 2017-2022 het beleid en de uitvoering van de herinrichting van het PPS-systeem. Daarnaast behandelt de ToR de afbakening, onderzoeksvragen, methodologie en planning van de evaluatie.