De effectiviteit van ondersteuning aan beleidsbeïnvloeding — Een beoordeling van evaluatiemethoden

Traditioneel gingen veel fondsen naar programma’s voor armoedebestrijding. Maar er is een trend zichtbaar waarbij meer focus is komen te liggen bij het aanpakken van grondoorzaken, bijvoorbeeld door beleidsbeïnvloeding. Deze programma’s vormen een uitdaging voor evaluatoren. Bestaande evaluatiemethoden volstaan namelijk niet altijd.
Om inzicht te krijgen in wat werkt en wat niet, vroeg IOB de Global Development Network om de gebruikte methoden van 32 evaluaties te analyseren. Het rapport van deze analyse is in het Engels.

IOB gaf de Global Development Network opdracht tot deze studie. De visies in het document zijn die van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van IOB.