Kwaliteitscriteria voor evaluaties

Waar moet een evaluatie aan voldoen om van goede kwaliteit te zijn? Hoe stuur je op kwaliteit gedurende het evaluatieproces? Om antwoord op deze vragen te geven, heeft IOB 26 kwaliteitscriteria opgesteld.
Aan de hand van uitleg en voorbeelden biedt dit (Engelstalige) document inzicht in wanneer er goed, voldoende of nog niet aan een criterium is voldaan.

De kwaliteit van een evaluatie wordt niet alleen achteraf, in een beoordeling van het evaluatierapport, bepaald. Zo zijn bijvoorbeeld een duidelijke opdracht vooraf (de ‘Terms of Reference’) en een goede uitwerking van de methodologie voordat het veldwerk van start gaat (het ‘inceptierapport’) in belangrijke mate bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit. Daarom zijn de 26 criteria langs de verschillende fasen van de evaluatie geordend. Zo helpen ze om ook voorafgaand aan de evaluatie en tijdens de uitvoering ervan de kwaliteit te borgen.

Cover publicatie kwaliteitscriteria voor evaluaties
Beeld: ©IOB