Terms of Reference – Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 1 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deze Terms of Reference beschrijft de aanpak van de beleidsdoorlichting van artikel 1 ‘Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen’ van de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dit beleidsartikel vormt de kern van het beleid inzake Hulp, Handel en Investeringen.

De beleidsdoorlichting voegt samen wat bekend is over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid en verschaft daarmee:

  • het overzicht van de mate waarin het beleidsterrein op doeltreffendheid en doelmatigheid is geëvalueerd
  • een oordeel over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het totale onderzochte beleidsterrein. Dat wil zeggen alle instrumenten in hun onderlinge samenhang en in de tijd.

De samenvoeging van de beleidsterreinen van ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel voorziet deze beleidsdoorlichting van een extra dimensie. De nieuwe beleidsagenda was niet alleen het resultaat van een politiek compromis, maar straalde tegelijkertijd grote ambities uit, die met beperkt beschikbare publieke middelen moesten worden bereikt. Enerzijds door slim te organiseren en anderzijds door de private sector in Nederland en daarbuiten te mobiliseren. Het experiment is bovendien in al deze jaren door vele belangstellenden, in binnen- en buitenland, op de voet gevolgd.

Als gevolg van de Covid-19 crisis lopen een aantal onderliggende evaluaties vertraging op. Dit heeft consequenties voor de opleverdatum van de beleidsdoorlichting. Deze staat nu gepland voor april 2021.