397 - IOB Evaluation Riding the wave of sustainable commodity sourcing – Review of the Sustainable Trade Initiative IDH (2008-2013)

Het Initiatief Duurzame Handel (IDH) uit 2008, staat voor verduurzaming van de economische, sociale en milieuomstandigheden in de productiesystemen in ontwikkelingslanden. De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) evalueerde de resultaten van 6 jaar IDH.