Beleidsdoorlichting Nederlands voedselzekerheidsbeleid – Food for thought

In de beleidsdoorlichting gaat de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken na in welke mate het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid in ontwikkelingspartnerlanden heeft bijgedragen aan: hogere landbouwproductie en een hoger inkomen van boerenfamilies, betere toegang tot gezonde voeding, en een beter ondernemingsklimaat. Vervolgens is bekeken wat daarvan de bijdrage is aan de mondiale uitdagingen van het uitbannen van honger en ondervoeding, en aan duurzame voedselsystemen die de wereld ook op de langere termijn kunnen voeden.

Bevindingen

 • Het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid is relevant, gezien de mondiale uitdagingen om ondervoeding uit te bannen en de wereldbevolking ook in de toekomst te kunnen voeden.
 • Veel landbouwprojecten, vooral op het terrein van onderzoek en voorlichting, hebben bijgedragen aan een hogere productie en een hoger inkomen.
 • Projecten die zich via sociale vangnetten, voedselverrijking en trainingen richtten op voeding, waren succesvol in het bereiken van kwetsbare groepen.
 • Projecten die het ondernemersklimaat verbeteren, vooral met de aanleg van rurale wegen, hebben bijgedragen aan landbouwontwikkeling en voedselzekerheid.
 • Het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid heeft beperkt bijgedragen aan minder ondervoeding, doordat de meeste landbouwprojecten zich niet primair richtten op voeding of op voedsel-onzekere mensen.
 • Er is weinig bekend over de kosteneffectiviteit, de opschaling van pilots, en de voorwaarden waaronder publiek-private partnerschappen bijdragen aan ontwikkelingsdoelstellingen.
 • Nederlandse ambassades spelen een belangrijke rol in het verzekeren van de relevantie van het voedselzekerheidsprogramma, en zouden een grotere rol kunnen spelen in het bevorderen van meer samenhang binnen het programma.

Lessen en aanbevelingen

 • Onderscheid verschillende groepen kleine boeren: zij die commercieel kunnen opschalen, zij die buiten de landbouw werk kunnen vinden, en zij die voorlopig alleen op landbouw als overlevingsstrategie zijn aangewezen.
 • Breid het programma uit van een landbouw- en ketenoriëntatie naar een samenhangende aanpak van voedselsystemen, van productie tot consumptie.
 • Gebruik de kracht van een ketenaanpak om voedselsystemen duurzamer te maken.
 • Geef ambassades meer mogelijkheden om een samenhangend voedselzekerheidsprogramma op te zetten in partnerlanden.