Terms of Reference – Beleidsdoorlichting van het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid

Voedselzekerheid, een van de vier speerpunten van de Nederlandse ontwikkelingshulp, is onderwerp van deze evaluatie van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB). De stelling is dat duurzamere agrarische productie, toegang tot betere voeding, efficiëntere markten en een beter handelsklimaat bijdragen aan de verbetering van voedselzekerheid. Onderdeel van dit onderzoek is een serie landenimpactevaluaties: in Bangladesh, Ethiopië, Rwanda en Uganda.