Beleidsdoorlichting Publieksdiplomatie

Publieksdiplomatie is een vorm van diplomatie gericht op het aangaan van samenwerking en dialoog met niet-statelijke actoren in het buitenland die de besluitvorming op voor Nederland relevante beleidsterreinen kunnen beïnvloeden.

Sinds 2004 voert Nederland een steeds (pro)actiever publieksdiplomatiebeleid, waardoor de samenwerking met niet-statelijke actoren, zowel online als offline, een prominentere rol is gaan spelen in het buitenlandbeleid.

Ondanks de positieve ontwikkelingen en de wezenlijke ondersteuning vanuit de directie Communicatie op het terrein van publieksdiplomatie, dient een aantal stappen genomen te worden om het publieksdiplomatiebeleid verder te ontwikkelen, te professionaliseren, en te verankeren binnen de (rijksbrede) organisatie.