Terms of Reference – Beleidsdoorlichting publieksdiplomatie

Deze beleidsdoorlichting wordt uitgevoerd in samenhang met de beleidsdoorlichting van het internationaal cultuurbeleid (gepubliceerd door IOB in 2016). Deze twee beleidsdoorlichtingen kennen overlappende onderzoeksmethoden en -technieken. Na het verschijnen van deze rapporten zal, mede op basis daarvan, tezamen met het Sociaal Cultureel Planbureau een studie worden uitgevoerd met betrekking tot de reputatie van Nederland in het buitenland.

De beleidsdoorlichting van publieksdiplomatie probeert inzicht te geven in de vraag of publieksdiplomatie op de (middel)lange termijn heeft bijgedragen aan een positieve beeldvorming van Nederland in het buitenland en aan het ondersteunen en bevorderen van de beleidsdoelen van Nederland in het buitenland. Daarnaast wordt gekeken naar de vraag op welke wijze en in welke mate publieksdiplomatie activiteiten bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van ambassadeprogramma's.