Literatuurstudies — Contraterrorisme en het Voorkomen en Tegengaan van Gewelddadig Extremisme

In het kader van de evaluatie 'Contraterrorismebeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken' heeft het Britse Royal United Services Institute (RUSI) een literatuuronderzoek uitgevoerd om de beschikbare kennis over de (voorwaarden voor) effectiviteit van CT- en P/CVE-activiteiten te verzamelen en te beoordelen. Deze literatuurstudie richt zich op drie specifieke categorieën van activiteiten: 1) youth engagement, 2) capaciteitsopbouw van nationale overheid en wetshandhaving en 3) re-integratie.

Voor elk van de drie categorieën is een rapport geschreven waarin antwoord op de hoofdvraag wordt gegeven: ‘Wat is er bekend over de effectiviteit van interventies op het gebied van contraterrorisme (CT) en bestrijding/voorkomen van gewelddadig extremisme (P/CVE) gericht op 1) youth engagement, 2) capaciteitsopbouw van nationale overheden en rechtshandhaving, 3) re-integratie?’

Tevens worden in de drie rapporten de volgende sub vragen beantwoord:

  • Wat voor bewijs is er beschikbaar over wat werkt? (Effectiviteit)
  • Wat voor bewijs is er beschikbaar over wat niet werkt? (Niet effectief of contra-effectief)
  • Welke condities bevorderen of belemmeren succes?