Literatuurstudie – Jeugdwerkloosheid in ontwikkelingslanden

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken steunt al jaren grote programma’s die zich richten op het aanpakken van jeugdwerkloosheid in ontwikkelingslanden. Het bewijs voor de effectiviteit van dergelijke programma’s is altijd beperkt geweest. Het bleef vaak onduidelijk hoe en waarom bepaalde activiteiten jongeren hielpen bij het vinden van fatsoenlijk werk. IOB laat een systematic review uitvoeren over de vraag wat werkt voor jeugdwerkeloosheid in ontwikkelingslanden, met speciale focus op het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Sub-Saharaans Afrika.

In de afgelopen jaren is het aantal goede studies en evaluaties naar programma’s die zich richten op jeugdwerkloosheid geleidelijk toegenomen. In 2017 publiceerden Kluve en collega's (2017) een invloedrijke systematic review waarin de bevindingen van 107 programma’s gericht op de positie van jongeren op de arbeidsmarkt in 31 landen werden gesynthetiseerd. De primaire studies uit deze review zijn gepubliceerd tot januari 2015.

Na 2015 nam het aantal hoogwaardige studies en impactevaluaties over dit onderwerp verder toe. Daarom hebben in 2020 IOB en de ILO de krachten gebundeld voor de uitvoering om een update van de bovengenoemde systematic review te laten uitvoeren, met een specifieke focus op het Midden-Oosten, Noord-Afrika en sub-Saharaans Afrika. Onderdeel van de opdracht is verder om de reeds bestaande 3iE evidence gap map te updaten, gebruikmakend van evaluaties en artikelen die na 2015 zijn gepubliceerd.

Het doel van de update van deze systematic review is om het effect van interventies gericht op jeugdwerkloosheid en de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te onderzoeken. Het onderzoek zal plaatsvinden in 2021 en in juli 2021 zullen de eerste resultaten van de review beschikbaar zijn.

Centrale vraag

Wat is de impact van interventies gericht op het aanpakken van jeugdwerkloosheid op de resultaten van jongeren op de arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden?

Onderzoekers

Voortgang

  1. Rapport vastgesteld