Lopend onderzoek — Dutch Trade & Investment Fund

Eind 2016 is het Dutch Trade & Investment Fund (DTIF) van start gegaan. Het DTIF ondersteunt Nederlandse bedrijven die willen exporteren of die in het buitenland willen investeren door middel van financiering in de vorm van leningen, garanties en kredietverzekering.
IOB evalueert het functioneren van het DTIF in de periode 2016 - 2023. De nadruk ligt daarbij op de relevantie, additionaliteit, efficiëntie en effectiviteit van het fonds.

Centrale vraag

In hoeverre is het Dutch Trade & Investment Fund relevant voor de doelgroep, additioneel aan de markt en in de uitvoering en praktijk efficiënt en effectief?

Voortgang

  1. Rapport vastgesteld
  2. Opstellen beleidsreactie
  3. Rapport naar parlement

Onderzoeker

  • Joep Schenk