Terms of Reference – Evaluatie van het handels- en investeringsbeleid van Nederland

Deze Terms of Reference (ToR) beschrijft de opzet van de IOB-evaluatie naar het Nederlandse handels- en investeringsbeleid. In deze evaluatie is gekeken naar de Nederlandse positie en prioriteiten. De mate waarin Nederland succesvol de agenda, besluitvorming en implementatie van het handels- en investeringsbeleid op EU- en WTO-niveau beïnvloed heeft, is hierin beoordeeld.
Deze ToR is in het Engels.