Rapport — Trading interests and values

Handelsbeleid en investeringsakkoorden zijn Europese bevoegdheden. De Europese Commissie onderhandelt hierover met inbreng van de lidstaten. Om ervoor te zorgen dat de voorstellen van de Commissie in lijn zijn met wat een lidstaat wil, is het zaak dat deze zijn eigen belangen zo goed mogelijk behartigt. Nederland spant zich hiervoor in bij Europese instituties (de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement) en vervolgens op internationaal niveau (de Wereldhandelsorganisatie). IOB heeft deze Nederlandse inspanningen voor de periode van 2013 tot en met 2019 geëvalueerd.

In deze evaluatie is naar vijf specifieke beleidsdossiers in meer detail gekeken: handelsbeschermingsinstrumenten, hoofdstukken over duurzame ontwikkeling in vrijhandelsakkoorden, de overeenkomst voor handel in diensten, investeringsbescherming en investeerdersplichten, en economische partnerschapsovereenkomsten met Afrikaanse landen.