Rapport — Beter afgestemd? Evaluatie van het Actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling

Het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling heeft als doel ervoor te zorgen dat er meer coherentie is tussen beleid voor ontwikkelingssamenwerking (OS-beleid) en het beleid van andere directies en ministeries. Niet-OS-beleid moet ontwikkelingsdoelen niet ondermijnen en liefst zelfs nog ondersteunen. IOB heeft geëvalueerd hoe en in welke mate het actieplan bijdraagt aan beleidscoherentie.