Beter afgestemd? Evaluatie van het Actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling

Evaluatie van het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

Naar rapport
Geknoopte touwen als metafoor voor coherentie
Beeld: ©IOB/shutterstock

Resultaten — Beter afgestemd? Evaluatie van het Actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling

Het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling biedt sinds 2016 een kader en thematische focus om interdepartementaal beleidscoherentie voor ontwikkeling te bevorderen. Ieder jaar wordt de Tweede Kamer via zogeheten jaarrapportages geïnformeerd over de voortgang op het actieplan aan de hand van een aantal indicatoren. Deze evaluatie verschaft inzicht in de werking van het actieplan.

Sinds 2016 is het actieplan twee keer herzien: in 2018 en 2022. De figuur hieronder laat zien hoe de themaselectie zich door de tijd heeft ontwikkeld. Het aantal thema’s is daarbij afgenomen van acht naar drie.

Schematische weergave van de thema-ontwikkeling van het actieplan
Thema-ontwikkeling actieplan

Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Beleidscoherentie voor ontwikkeling houdt in dat een land zorgt dat:

  1. De doelstellingen en resultaten van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking niet ondermijnd worden door ander beleid van diezelfde overheid.
  2. Dit andere beleid waar mogelijk juist bijdraagt aan het bereiken van ontwikkelingsdoelen.

Beleidscoherentie voor ontwikkeling wordt vaak in verband gebracht met beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling.
Hieronder verstaan we afstemming ten aanzien van alle dimensies van duurzame ontwikkeling in nationaal en internationaal beleid. Deze vorm van coherentie gaat niet alleen over het bereiken van ontwikkelingsdoelen in ontwikkelingslanden, maar ook over het bereiken van ontwikkelingsdoelen in Nederland.

Actieplan

Een actieplan kan op drie manieren bijdragen aan beter afgestemd beleid, oftewel meer beleidscoherentie voor ontwikkeling, zoals weergegeven in de figuur hieronder

Schematische weergave van de interventielogica van het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling
Interventielogica actieplan

Centrale vraag

“Hoe en in welke mate draagt het actieplan bij aan het realiseren van meer beleidscoherentie voor ontwikkeling?”

Icoon van een vergrootglas voor conclusies en bevindingen

Conclusies

Hieronder staan de conclusies uit de evaluatie beknopt beschreven. Een uitgebreidere uitleg staat in het hoofdrapport.

Icoon van een netwerk met verbindingen voor de aanbevelingen

Aanbevelingen

Op basis van de conclusies uit de evaluatie konden de volgende aanbevelingen worden geformuleerd: