Evaluatie van het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden – Aided trade

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) heeft een evaluatie gedaan naar het werk van het Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) tussen 2005 en 2012. Hieruit blijkt dat de export-ondersteunende programma's per sector zinvol waren. Toch kregen bedrijven te weinig steun om naar Europa te exporteren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maatregelen genomen om het effect van het werk van het CBI te verbeteren.