Een missie in een missie

Naar rapport
Nederlandse militair op tank
Beeld: ©IOB

Resultaten – De Nederlandse bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali (2014-2019)

IOB heeft de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA geëvalueerd voor de periode 2014-2019. De evaluatie onderzocht in hoeverre de doelen voor de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA zijn bereikt en welke lessen er getrokken kunnen worden voor toekomstige missies.

Het rapport gaat achtereenvolgens in op de volgende thema’s:

  • De VN-missie MINUSMA en de Malinese politieke en veiligheidscontext;
  • Het besluitvormingsproces en de totstandkoming van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA;
  • De militaire bijdrage aan MINUSMA;
  • De politie- en civiele bijdrage aan MINUSMA;
  • De geïntegreerde benadering binnen de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA;
  • Het strategisch narratief rond de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA.
Icoon van een kompas voor de introductie of achtergrond

Achtergrond

In mei 2019 kwam na vijf jaar een voorlopig einde aan de deelname van Nederlandse militaire eenheden aan de VN Multidimensionale Geïntegreerde Stabilisatie Missie in Mali (MINUSMA). Hierop volgend werd IOB verzocht de eindevaluatie van MINUSMA uit te voeren. IOB deed dit tussen april 2021 en mei 2022.

IOB had als taak te onderzoeken in hoeverre de doelen van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA zijn bereikt en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken voor de besluitvorming over en opzet en uitvoering van toekomstige missies. Daarbij werd de volledige Nederlandse bijdrage meegenomen: de inzet van militairen, functionarissen van de politie en Koninklijke Marechaussee (KMar) en civiele deskundigen.

Centrale vraag

De hoofdvraag van het onderzoek luidde: In hoeverre zijn de doelen van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA bereikt en welke lessen kunnen er worden getrokken voor toekomstige missies?

Deze hoofdvraag werd opgesplitst in verschillende subvragen:

  • Onderzoeksvraag 1: Wat waren de doelen van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA? En met welke middelen en werkwijze wilde Nederland deze doelen behalen?
  • Onderzoeksvraag 2: In hoeverre zijn de doelen van de Nederlandse bijdrage bereikt? Wat ging er goed en wat minder goed?
  • Onderzoeksvraag 3: Context: In hoeverre heeft MINUSMA als geheel haar doelen tot dusverre bereikt en welke factoren hebben hieraan bijgedragen?

Bevindingen

Icoon van een vergrootglas voor conclusies en bevindingen

De belangrijkste bevindingen uit de evaluatie worden hieronder nader toegelicht.