Rapport – Evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA

Nederland droeg van 2014 tot 2019 bij aan de VN-missie MINUSMA in Mali. De bijdrage bestond voornamelijk uit militairen, met name een militaire inlichtingeneenheid, special forces, en transport- en gevechtshelikopters. Daarnaast werden ook functionarissen van de politie en de Koninklijke Marechaussee en civiele medewerkers uitgezonden.
IOB heeft deze bijdrage geëvalueerd.