Terms of Reference – Beleidsdoorlichting Operationele Doelstelling 2.3

Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid.

De beleidsdoorlichting van operationele doelstelling 2.3 van de BZ begroting gaat over verschillende vormen van internationale samenwerking die er op zijn gericht om de verspreiding van conventionele wapens en massavernietigingswapens alsmede van andere potentieel gevaarlijke goederen en kennis tegen te gaan en de potentiële dreiging die daarvan uitgaat te verminderen.