Terms of reference - Evaluatie klimaatfinanciering

In deze terms of reference beschrijft IOB hoe het onderzoek naar klimaatfinanciering eruit ziet. Dit onderzoek is een eerste stap in een bredere evaluatie van het klimaatbeleid van het Nederlandse buitenlands beleid en - met name – van ontwikkelingssamenwerking. Dit beleid is niet eerder in de breedte door IOB geëvalueerd.