Terms of Reference – Evaluatie GVDB-beleid

Halverwege 2020 zal IOB een evaluatie afronden van het Nederlandse beleid ten aanzien van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid in de periode 2013-2019.

De evaluatie houdt zich bezig met drie thema’s binnen het GVDB:

  1. de rol van het GVDB in relatie tot de NAVO in de Europese veiligheidsarchitectuur
  2. het versterken van de militaire en civiele capaciteiten van het GVDB
  3. de geïntegreerde benadering in GVDB-missies en operaties.

De drie GVDB-missies en operaties in de Hoorn van Afrika zullen bij dit laatste thema als casestudies worden bestudeerd. In de evaluatie wordt onderzocht wat Nederland wilde bereiken ten aanzien van het GVDB, hoe Nederland dat heeft geprobeerd te bereiken, wat daarvan op EU-niveau terecht is gekomen, en welke lessen Nederland hieruit kan leren.