Evaluatie Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid – Pragmatisme voorbij

Sinds het uitkomen van de EU Global Strategy in 2016 is het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie in een stroomversnelling geraakt. Hierdoor dringen zich strategische vragen en discussies over de toekomst van het GVDB op, waar Nederland een antwoord op moet formuleren. Welke rol moet de EU spelen op het gebied van Europese veiligheid en defensie? Waar ligt de toegevoegde waarde van de EU, en hoe verhoudt die zich tot de NAVO? En welke civiele en militaire capaciteiten zijn daarvoor nodig?
De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom een evaluatie uitgevoerd van het Nederlandse GVDB-beleid.

Rapporten

 1. Het rapport ‘Pragmatisme voorbij’ gaat in op het Nederlandse GVDB-beleid binnen de Europese veiligheidsarchitectuur. Hierin staan vier debatten centraal, namelijk over:
  • Europese strategische autonomie
  • ‘Een Europa dat beschermt’
  • EU-NAVO-samenwerking
  • een Europees militair hoofdkwartier / een Militaire Aansturings- en Planningscapaciteit (MPCC).
 2. Het rapport ‘De kloof gedicht?’ analyseert het Nederlandse beleid ten aanzien van militaire en civiele capaciteitenontwikkeling binnen de EU. Daarin staan vier instrumenten centraal:
  • de gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake defensie (CARD)
  • Permanent gestructureerde samenwerking (PESCO)
  • het Europees Defensiefonds (EDF)
  • het Civiel Compact.