Evaluatie Nederlandse beleid voor internationale rechtsorde — Aan artikel 90 verplicht

Het multilaterale stelsel en de internationale rechtsorde zijn de laatste jaren steeds meer onder druk komen te staan. Dit roept nieuwe beleidsuitdagingen en strategische vraagstukken op en vergt een recente evaluatie.
IOB heeft het ontwerp en de implementatie van het beleid voor internationale rechtsorde van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de periode 2015-2021 geëvalueerd.