Methodologische verantwoording – Evaluatie beleid voor internationale rechtsorde

IOB evalueerde het beleid voor internationale rechtsorde van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de periode 2015-2021. Deze methodologische verantwoording vormt een bijlage bij het rapport van die evaluatie en bevat een toelichting over de gebruikte methoden en bronnen.