Studie van armoede en ongelijkheid in de context van transitie – Transitie en inclusieve ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika

De ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika is nog weinig inclusief. Deze conclusie trekt IOB in het rapport “Transitie en inclusieve ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika. Een analyse van armoede en ongelijkheid in de context van transitie”. De studie gaat in op de oorzaken van de discrepantie tussen de hoge economische groei en de veel beperktere daling van de armoede in de regio. IOB concludeert dat Sub-Sahara Afrika het ‘demografisch dividend’ van een jonge bevolking alleen zal kunnen verzilveren als het werkgelegenheid weet te vinden voor de 15 - 20 miljoen jongeren die jaarlijks de arbeidsmarkt betreden. Tot dusverre is dat nauwelijks het geval. IOB concludeert dat de problemen om een gecoördineerde multisectorale strategie vragen.