Donor support to combat poverty and inequality in Africa

Het Nederlandse handels- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid richt zich op het bijdragen aan inclusieve economische groei. Dit ter ondersteuning van de macro-economische ontwikkeling die veel landen in onder meer Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en in Sub-Sahara Afrika doormaken. De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) onderzoekt in deze studie de rol die donoren kunnen hebben op het terugdringen van armoede, ongelijkheid en stimuleren van inclusieve groei, voornamelijk in de Sub-Sahara zone.