Deelstudie – Effectmeting bedrijfsleveninstrumentarium en posteninzet ter stimulering van internationaal ondernemen

Deelstudie over effectmeting bedrijfsleveninstrumentarium en posteninzet (uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek) behorende bij de effectevaluatie economische diplomatie 2010-2018.