Evaluatie van de monitoringsystemen van drie door Nederland gesteunde projecten in Syrië

Evaluatie van de monitoringsystemen van drie door Nederland gesteunde projecten in Syrië: AJACS, Witte Helmen en NLA.

Het implementeren en monitoren van projecten in conflict- en oorlogssituaties zoals Syrië is uitdagend. Door veiligheidsrestricties is het voor externe projectuitvoerders vaak onmogelijk om zelf de voortgang van projecten te monitoren. Het in kaart brengen van de voortgang en risico’s van projecten wordt verder bemoeilijkt door de complexe en immer veranderende situatie op de grond. Adequate monitoring van zowel de risico’s als de voortgang is essentieel om flexibiliteit in projectimplementatie te waarborgen. Het is daarnaast van groot belang dat donoren en uitvoerende organisaties elkaar goed op de hoogte houden met betrekking tot de voortgang en uitdagingen.

Deze korte review beoordeelt de kwaliteit van de monitoringssystemen van drie door Nederland gesteunde programma’s in Syrië (White Helmets, AJACS en NLA). Het onderzoek gaat in op de vraag of de monitoringssystemen voldoende garanties bieden om risico’s tijdig te kunnen detecteren. De review velt geen inhoudelijk oordeel over de programma’s, richt zich niet op incidenten en brengt geen outputs of outcomes in kaart.

Beperkende factoren bij dit onderzoek waren dat het in relatief korte tijd en op afstand moest worden uitgevoerd, met veldbezoeken in Turkije en Jordanië.