Evaluatie van technische assistentie voor handelsbeleid en regelingen – Better Ways of Trading

Aid for trade wordt gedefinieerd als technische en financiële assistentie die ontwikkelingslanden, en de minst ontwikkelde landen in het bijzonder, helpt om beperkingen in handelscapaciteit en infrastructuur te boven te komen, om hun integratie in het wereldhandelssysteem en de wereldeconomie te versterken.

Deze evaluatie kijkt naar een specifiek gebied van aid for trade: technische assistentie voor handelsbeleid en regelingen. Het doel hiervan is om ontwikkelingslanden te helpen om de capaciteit op te bouwen die nodig is om handelsbeleid te formuleren, deel te nemen aan handelsonderhandelingen, overeenkomsten te implementeren, de vereiste instituties op te bouwen, en het regulerende raamwerk te ontwerpen om handel te faciliteren.

De evaluatie gaat na of Nederlandse steun aan technische assistentie voor handelsbeleid en regelingen in de periode 2007-2016 zijn doelen heeft behaald, en of de integratie van ontwikkelingslanden in het wereldhandelssysteem en de wereldeconomie is versterkt. De evaluatie kijkt naar alle stappen in het proces, van beleidsformulering tot resultaten.

De evaluatoren onderscheiden drie Nederlandse prioriteiten in dit kleine, maar belangrijke, type ontwikkelingsassistentie: (1) handelsbeleid en onderhandelingscapaciteit; (2) handelsfacilitering; en (3) standaarden.

Een deel van de evaluatie van deze drie categorieën kijkt naar de uitvoering van de programma's, en beantwoordt de vraag 'zijn de dingen goed gedaan?'. Een ander deel bekijkt de waarschijnlijkheid dat de handelsassistentie van invloed is op de handel. Dit deel beantwoordt de vraag 'steunde Nederland de goede dingen?'.

Waar het antwoord op de eerste vraag in het algemeen positief is, leidt de tweede vraag tot een ander antwoord. De evaluatie beschouwt het waarschijnlijke effect dat verbeterd handelsbeleid en onderhandelingscapaciteit heeft op de handel als positief, maar moeilijk te bepalen. De evaluatie geeft aan dat er onder bepaalde voorwaarden een positief effect op de handel te zien is. De evaluatie stelde echter vast dat de grote meerderheid van technische assistentie voor standaarden geen significant effect op de handel heeft gehad.