Beleidsdoorlichting Nederlandse steun aan de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld in het Zuiden – Shifting Interests, Changing Relations, Support Under Pressure

In deze beleidsdoorlichting heeft IOB onderzocht hoe effectief en efficiënt de inspanningen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het gebied van het versterken van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden zijn geweest in de periode 2011-2015.

IOB constateert dat de steun via Nederlandse maatschappelijke organisaties aan hun counterparts in ontwikkelingslanden heeft bijgedragen aan het realiseren van doelstellingen gericht op duurzame economische ontwikkeling en directe armoedebestrijding.

De effectiviteit van de programma’s gericht op de ontwikkeling van een sterk en gevarieerd maatschappelijk middenveld ter ondersteuning van systematische sociale verandering laat zich echter moeilijk vaststellen.