Rapport – Evaluatie Nederlandse bijdrage aan stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in fragiele contexten en conflictgebieden

Het bevorderen van stabiliteit, veiligheid en rechtsorde is een van de speerpunten van het Nederlandse buitenlandbeleid. IOB onderzocht voor de periode 2015-2022 de Nederlandse inzet op dit gebied. Hierbij is gekeken naar alle instrumenten, zoals diplomatieke inspanningen, ontwikkelingssamenwerking en militaire interventies.
Het rapport en achtergronddocument zijn in het Engels. Daarnaast is een samenvatting in het Nederlands beschikbaar.