Rapport – Evaluatie Nederlandse bijdrage aan de Resolute Support-missie in Afghanistan 2015-2021

Tussen 2015 en 2021 vond de NAVO-missie Resolute Support plaats in Afghanistan. Ook Nederland droeg bij aan deze missie.  IOB onderzocht in hoeverre de doelen van de Nederlandse bijdrage zijn bereikt, hoe dit kan worden verklaard en welke lessen er kunnen worden getrokken voor toekomstige missiebijdragen.