Documentenstudie – EU Ontwikkelingssamenwerking in Sub-Sahara Afrika

In een jaarlijkse Kamerbrief informeert de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Tweede Kamer over de Europese ontwikkelingssamenwerking. Deze Europese ontwikkelingssamenwerking heeft een belangrijke plaats in het Nederlandse OS-beleid. Om meer te weten over de resultaten van deze samenwerking heeft IOB onderzoek laten uitvoeren door het European Centre for Development Policy Managament (ECDPM) in samenwerking met het Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE).

Het onderzoek is gebaseerd op bestaand bronnenmateriaal (EU-beleidsdocumenten, rapportages, EU-evaluaties, wetenschappelijke en andere literatuur). Het geeft een beeld van:

  • het Europese ontwikkelingsbeleid zoals zich dat in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld;
  • de uitgaven waarmee dat beleid is gepaard gegaan en waar die naartoe zijn gegeaan;
  • wat we weten over de geboekte resultaten, met name op de terreinen van vrede en veiligheid, private sector ontwikkeling, landbouw en sociale ontwikkeling.

Ook wordt aandacht besteed aan onderwerpen als gender, begrotingssteun, samenwerking tussen de EU en de EU-lidstaten en de toegevoegde waarde van de Europese ontwikkelingssamenwerking.